Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat wypłaty dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach uprzejmie informuje, iż z uwagi na brak przekazanej dotacji na wypłatę dodatku węglowego, tut. Ośrodek nie może zrealizować wypłaty środków pieniężnych w przewidzianym w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata dodatków węglowych nastąpi w możliwie najszybszym terminie, niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody środków przeznaczonych na ten cel w formie dotacji.   

 

PDFInformacja w sprawie dodatku węglowego.pdf (29,77KB)
 

Wersja XML