Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Znamy wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biskupice

W dniu 23 października 2022 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Biskupice w  okręgu wyborczym nr 6  obejmującym sołectwo Łazany.  Głosowanie odbywało się w godzinach od 7.00 -21.00  w lokalu wyborczym zlokalizowanym  budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej.  

W ustawowym czasie do wyborów zgłoszono dwie kandydatury. Głosy rozłożyły się następująco:

1. MISIEK  Marcin: głosów 189

2. SUSKA Katarzyna: głosów 37

Ilość uprawnionych do głosowania: 768 osoby. W sumie oddano 226  ważnych głosów. Frekwencja wyniosła 29,42%.

Wyborem mieszkańców Łazan Pan Marcin Misiek dołącza do Rady Gminy Biskupice.

 

-------------------------------

https://krakow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-biskupice-w-okregu-wyborczym-nr-6-zarzadzone-na-dzien-23-pazdzier

 

Wersja XML