Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana uchwały antysmogowej dla Polski

W dniu 26 września br. podczas LIX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego została przyjęta uchwała nr LIX/842/22 zmieniającą uchwałę nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 23 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwała antysmogowa dla Małopolski.

Zmiana dotyczy terminu eksploatacji pozaklasowych urządzeń grzewczych. Zgodnie z przyjętą zmianą urządzenia niespełniające norm emisji i sprawności minimum 3 klasy zgodnie z normą PN-EN 303- 5:2012 mogą być użytkowane do 30 kwietnia 2024r.

Zmiana granicznej daty eksploatacji urządzeń grzewczych dotyczy również ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają wymagań w zakresie sprawności cieplnej co najmniej 80% lub wymogów ekoprojektu lub wyposażenia w urządzenia redukujące emisję pyłu.

Wersja XML