Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowe kontrole palenisk

Z początkiem 2023r. pracownicy Urzędu Gminy Biskupice rozpoczną coroczny cykl kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Biskupice.

 

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego od 2023r. Gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia 200 kontroli planowych palenisk w budynkach mieszkalnych. Kontrola obejmuje weryfikację użytkowanych źródeł ogrzewania i stosowanego materiału opałowego.

W trakcie kontroli kontrolowany zobowiązany jest do:

W przypadku podejrzenia spalania odpadów pracownicy Urzędu Gminy mają prawo poboru próbki materiału paleniskowego celem przekazania jej do badania.

Jednocześnie przypominamy właścicielom budynków użytkującym nieekologiczne urządzenia grzewcze zasilane na paliwo stałe o konieczności wymiany kotłów pozaklasowych do końca kwietnia 2024r. Z kolei urządzenia grzewcze 3 i 4 klasy muszą zostać wymienione do końca grudnia 2026r.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Za palenie mułem węglowym, flotami węglowymi, zawilgoconym drewnem o wilgotności powyżej 20% grozi w Małopolsce kara grzywny do 5 000 zł.

Planowany harmonogram kontroli na rok 2023:

 

                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Biskupice
                                                                                                                                                                                       Renata Gawlik

 

Wersja XML