Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności Eko-team

W dniu 08 czerwca 2020r Gmina Biskupice  przystąpiła do projektu EKO TEAM,  którego głównym celem jest aktywne działanie służące podniesieniu efektywności energetycznej budynków przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza. Projekt realizowany jest od 08.06.2020r do 31.03.2023r


Nasza gmina w ramach projektu zatrudnia 2 ekodoradców:

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na wykonaną/ planowaną wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania, instalację  fotowoltaiczną lub termomodernizację budynku skontaktuj się z nami, a my przedstawimy dostępne programy umożliwiające odzyskanie części zainwestowanych środków finansowych.

Doradztwo w zakresie:
•    Programu pn.„Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” realizowanego przez Gminę Biskupice ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zakładającego wymianę palenisk opalanych paliwem stałym na gazowe (max kwota dotacji 5 000 zł na zakup pieca i 2 000 zł na instalację);

•    Programu priorytetowego "Czyste powietrze" realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowującego działania związane z wymianą nieefektywnych źródeł ogrzewania, termomodernizacją budynków oraz montażem instalacji fotowoltaicznej; Więcej: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

•    Programu "Mój Prąd" wspierającego produkcję „zielonej” energii z własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w formie dotacji do wysokości 50% poniesionych kosztów;

Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

                                                     

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nowy obowiązek dla właścicieli budynków mieszkalnych, lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej

 

Pragniemy poinformować, że od 1 lipca 2021 r. został uruchomiony rejestr CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jest to nowy, ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków, ma ona pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym będą gromadzone informacje na temat źródeł emisji. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji tj. do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Z kolei dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. Okres ten dotyczy również nieruchomości, w których zainstalowano nowe źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:
1)    W formie elektronicznej, za pośrednictwem systemy teleinformatycznego CEEB, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Do złożenia deklaracji w tej formie niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub korzystanie z e–dowodu.
2)    W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Biskupice na Dzienniku Podawczym.
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl

PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf (259,67KB)
PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf (289,42KB)
 

 

                                                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II edycja Konkursu ekologicznego - BĄDŹ EKO

Zespół Ekodoradców działający w Urzędzie Gminy Biskupice ogłasza kolejną edycję konkursu ekologicznego pod nazwą:  „BĄDŹ EKO”. Konkurs ma na celu zachęcić mieszkańców gminy Biskupice do podnoszenia efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę starych, nieekologicznych kotłów zasilanych na paliwo stałe, podejmowanie działań termomodernizacyjnych oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkie osoby, które w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022r. skorzystały lub skorzystają z porady Ekodoradcy, poniosły lub poniosą wydatki, o których mowa powyżej i złożą wypełniony formularz karty zgłoszeniowej wraz z niezbędnymi załącznikami na dzienniku podawczym Urzędu Gminy. Osoby te wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody w postaci oczyszczacza powietrza.

Losowanie zwycięzcy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową jest dostępny poniżej:

Karta zgłoszeniowa Konkursu ekologicznego - BĄDŹ EKO.docx
Regulamin Konkursu ekologicznego - BĄDŹ EKO.docx

                                                

 

                                                

 


 

 

Wersja XML