Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja Gmin Metropolii Krakowskiej do Premiera RP o zwiększenie środków finansowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych

Grafika_Petycja ws. zwiększenia środków finansowych dla PSG.png

Gminy Metropolii Krakowskiej apelują do Premiera RP o zwiększenie środków finansowych dla PSG na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych. Ich brak znacząco zahamuje tempo wymiany kotłów bezklasowych oraz przekreśli szansę na poprawę jakości powietrza w Metropolii Krakowskiej!

W odpowiedzi na informacje dotyczące braku możliwości realizacji przyłączy gazowych do końca roku 2023 r. z uwagi na brak środków, przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej wystosowali petycję do Premiera RP o zwiększenie środków finansowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych.

Gminy Metropolii Krakowskiej prowadzą aktywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realizację projektów wspierających likwidację kotłów bezklasowych oraz aktywne działania w celu wdrożenia zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego zakazującej użytkowania kotłów węglowych do 1 stycznia 2023 r. Brak możliwości realizacji przyłączy gazowych, w znacznym stopniu obniży tempo wymiany kotłów, a co za tym idzie przekreśli szansę na poprawę jakości powietrza w regionie!

Szefowie gmin Metropolii Krakowskiej apelują o:

(…) podjęcie decyzji mających na celu zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych na terenie Metropolii Krakowskiej. Z uwagi na przepisy uchwały antysmogowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r., szczególną uwagę należy zwrócić na przyłącza gazowe budynków mieszkalnych ogrzewanych bezklasowymi kotłami węglowymi (…)

Zwiększenie środków na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych pozwoli na:

Treść petycji zamieszczamy poniżej:

Wersja XML