Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Drogi wyłączone z ruchu - Biskupice-Szczygłów-Słomiana

Dnia 12.05.2022r. (czwartek) droga gminna nr 560003K Biskupice – Szczygłów – Zabłocie na odcinku od świetlicy w Szczygłowie do świetlicy w Zabłociu oraz droga gminna 560020K Szczygłów  - Słomiana będą wyłączone z ruchu z uwagi na wykonywanie nawierzchni bitumicznej. Wyjazd z posesji przyległych będzie możliwy do godziny 7:30. Z uwagi na możliwe prowadzenie prac  do późnych godzin wieczornych, może zaistnieć konieczność pozostawienia samochodów na odcinku wcześniejszym.

 

mapka.png

Wersja XML