Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świetlica „Nasze Światełko” w Jawczycach przejdzie remont

Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik podpisała umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa gminnej infrastruktury społecznej – zadanie inwestycyjne – rozbudowa świetlicy w Jawczycach”.

Koszt realizacji zadania wynosi ponad 500 000 złotych i jest częściowo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Głównym założeniem projektu jest rozbudowa infrastruktury społecznej, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy w miejscowości Jawczyce. Przedmiotowa inwestycja umożliwi szerszej grupie lokalnej społeczności udział w wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych w tutejszej świetlicy.

Istniejący budynek świetlicy przejdzie generalny remont. Obiekt zostanie rozbudowany o dodatkowe pomieszczenie. Wykonana zostanie instalacja gazowa i wodna. Modernizację przejdzie także centralne ogrzewanie budynku.  Świetlica zyska nową elewację zewnętrzną, poszycie dachowe oraz stolarkę okienną. Zmianie ulegnie także teren wokół  - powstanie odcinek chodnika a przebudowie poddany zostanie wjazd na teren boiska.

Rewitalizacja świetlicy pozwoli korzystać z jej  oferty znacznie szerszej grupie osób zainteresowanych oraz umożliwi równoległe prowadzenie zajęć w różnych grupach wiekowych.

Prace potrwają pół roku i planuje się zakończyć je jeszcze w tym roku kalendarzowym.

 

loga123.jpeg

 

 

 

 

 

Wersja XML