Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debata w sprawie "Raportu o stanie gminy Biskupice za 2021 rok"

Zgodnie z wymogami ustaw ustrojowych organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Raport rozpatrywany będzie przez Radę Gminy Biskupice podczas najbliższej sesji, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy do zapoznania się z  treścią Raportu oraz zabrania głosu w  debacie nad raportem Gminy Biskupice za 2021 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte  podpisami co najmniej 20 osób  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Wójt Gminy Biskupice
Renata Gawlik

 

Do pobrania:

PDFRaport Gminy za 2021 1.pdf

DOCZgłoszenie - Raport za 2021-1.doc

Wersja XML