Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złóż deklaracje w rejestrze CEEB - Termin 30.06.2022r.

W związku upływającym w dniu 30 czerwca br. terminem składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przypominamy właścicielom budynków mieszkalnych, lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej o konieczności jej złożenia w ramach rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jest to ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków, który ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym gromadzone są informacje na temat źródeł emisji.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji tj. do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z kolei dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi
14 dni. Okres ten dotyczy również nieruchomości, w których zainstalowano nowe źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl  lub u ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice pod numerem (12) 289 70 95/ (12) 289 70 80.

 

Wersja XML