Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu „BĄDŹ EKO”

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „BĄDŹ EKO” odbędzie się w dniu 6 grudnia br. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice – Tomaszkowice 455.  

W konkursie brać udział będą kompletne zgłoszenia, które wpłyną na dziennik podawczy Urzędu nie później niż do dnia 30 listopada 2021r.
Przypominamy, że konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Biskupice, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 listopada br. ponieśli wydatki związane z wymianą nieefektywnego kotła na paliwo stałe, termomodernizacją budynku, jak również montażem odnawialnych źródeł energii.

Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową
o możliwości odbioru nagrody, którą jest oczyszczacz powietrza.

Wersja XML