Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badania społeczne służące do monitorowania wskaźników Strategii Metropolia Krakowska 2030

Szanowni Państwo, w lipcu i sierpniu br. wśród mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej (z wyłączeniem miasta Krakowa) zostaną przeprowadzone badania społeczne służące m.in. monitorowaniu wskaźników Strategii Metropolia Krakowska 2030.
 

Badanie ma na celu:

Zaproszenia do udziału w badaniach zostaną wysłane do wyłonionych losowo respondentów. Badania, prowadzone przez ankieterów Market Research World Anna Sojka, będą realizowane metodą wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich
(tzw. CAPI) i będą realizowane:

Badania prowadzone będą na próbie pełnoletnich mieszkańców Metropolii Krakowskiej, aktualnie zamieszkujących w granicach administracyjnych poszczególnych gmin niezależnie od posiadanego meldunku. Będą one też spójne z prowadzonymi na terenie miasta Krakowa badaniami mieszkańców pn. Barometr krakowski. Badania mają charakter anonimowy, a ich wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego raportu.

Wersja XML