Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce zakończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego relacji Trąbki - Biskupice

Rozpoczął się ostatni etap inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice”. Drogowcy przystąpili do ułożenia nakładki asfaltowej.

Prace nad realizacją inwestycji rozpoczęły się w zeszłym roku. Wykonanie przedmiotu zamówienia wiązało się z koniecznością przebudowy sieci kolidującej - gazowej i elektroenergetycznej. Ukształtowanie terenu, na niektórych odcinkach,  wymagało wybudowania palisady betonowej lub muru oporowego.

W ramach prac wykonano prawostronną ścieżkę rowerową o długości blisko 1,5 km, która będzie popełnić też rolę chodnika. Ponadto przebudowano zjazdy do posesji, wykonano kanalizację opadową  wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Jak podają zapisy umowy finał prac zaplanowano na koniec sierpnia 2022r.

- Cieszę się, że inwestycja, o której realizację mieszkańcy zabiegali kilka lat, wkrótce będzie miała swój finał.  Teraz w wygodny i bezpieczny sposób  będzie można dostać się pieszo lub na rowerze  z Biskupic do Trąbek. Kierowcy otrzymają do dyspozycji nową trasę o lokalnym znaczeniu.  – komentuje Wójt – Renata Gawlik.

Koszt  drogowej inwestycji to 4 582 407, 10 zł brutto z czego 2 272 636,62 zł to kwota pozyskana  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

EFSII_kolor.jpeg

 

 

 

 

Wersja XML