Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Biskupice

Wybory uzupełniające - dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców w gminie poniżej 20.000 mieszkańców https://krakow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-uzupelniajace-dokumenty-zwiazane-z-utworzeniem-komitetu-wyborczego-wyborcow-w-gminie-ponizej-

- Wybory uzupełniające - dokumenty zwiazane z utworzeniem komitetu wyborczego organizacji (https://krakow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-uzupelniajace-dokumenty-zwiazane-z-utworzeniem-komitetu-wyborczego-organizacji)

- Wybory uzupełniające - dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego partii politycznej  (https://krakow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-uzupelniajace-dokumenty-zwiazane-z-utworzeniem-komitetu-wyborczego-partii-politycznej)

- Wybory uzupełniające - dokumenty związane ze zgłaszaniem listy kandydatów (https://krakow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-uzupelniajace-dokumenty-zwiazane-ze-zglaszaniem-listy-kandydatow)

- Wybory uzupełniające/przedterminowe do organów samorządu terytorialnego - dokumenty związane ze zgłaszaniem kandydatów do komisji wyborczych (https://krakow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-uzupelniajaceprzedterminowe-do-organow-samorzadu-terytorialnego-dokumenty-zwiazane-ze-zglasza)

 

Wersja XML