Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasze prace w terenie

Pracownicy Urzędu Gminy Biskupice wykonali prace porządkowe przy drodze gminnej nr 560045K „Do Dobranowic w Sławkowicach”. Przycięto gałęzie, wycięto rosnące samosiejki oraz posprzątano pobocza, roboty te poprawiły bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych.

 

 

Wersja XML