Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: .

Druki do pobrania w formacie .pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia.pdf (304,13KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - dla osób fizycznych.pdf (180,06KB) - (DLA OSÓB FIZYCZNYCH)
PDFWniosek o wycinkę drzew lub krzewów.pdf (127,30KB) - (DLA FIRM, INSTYTUCJI)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew.pdf (77,52KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PDFWniosek - zezwolenie na psa rasy agresywnej.pdf (80,94KB)
PDFWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną.pdf (67,02KB)
PDFWniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni.pdf (201,60KB)
PDFWniosek o przyznanie karmy.pdf (671,35KB)
PDFZarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli społecznych opiekunów (karmicieli) na terenie Gminy Biskupice.pdf.pdf (1,98MB)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. ZWIERZĘTA:

ZAGUBIONE/ZNALEZIONE ZWIERZĘTA

Kontakt: Urząd Gminy Biskupice,
Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka,
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.(12) 289-70-87, 
e-mail:

 

2. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

PDFUchwała Nr XLVII33022 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2022 roku.pdf (266,83KB)
 

 
3.  SCHRONISKO

Zwierzęta bezdomne wyłapane na terenie Gminy Biskupice znajdują schronienie w Schronisku dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE, 32-222 Racławice 91.

Zachęcamy do  do adopcji bezdomnych psów i kotów pochodzących z terenu Gminy Biskupice. Zwierzęta są przyjazne, łagodne, zadbane, zaszczepione, poddawane zabiegom sterylizacji. Wszyscy zainteresowani adopcją psa lub kota proszeni są o podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji.

Informacje można uzyskać:
 •  www.schroniskopsiepole.pl
  e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl
 •  Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka,
   Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel.12-289-70-87,
   e-mail:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

Programy
 
PDFProgram Ochrony Środowiska - Uchwała Nr XLI 295 21 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2022-2025.pdf (8,22MB)
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2022 2025 z perspektywą do 2029.pdf (3,68MB)
PDFPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA - AKTUALIZACJA.pdf (2,36MB)
PDFPROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE BISKUPICE.pdf (942,95KB)
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021.pdf (2,67MB)
 
Raporty
 
PDFRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Biskupice za lata 2004 -2006.pdf (446,66KB)
PDFRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Biskupice za lata 2007-2008.pdf (217,63KB)
PDFRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Biskupice za lata 2011 - 2013.pdf (511,68KB)
PDFRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Biskupice za lata 2014 - 2015.pdf (676,55KB)
PDFRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Biskupice na lata 2016-2017.pdf (1 010,03KB)
 

 

PRZYDATNE LINKI:

 
Wersja XML