Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debaty nad wstępną koncepcją Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Rozpoczął się cykl spotkań z Mieszkańcami Gminy Biskupice w ramach debaty nad wstępną koncepcją Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Za nami pierwsze zebranie w miejscowości Trąbki. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie i przypominamy, że na Państwa uwagi do wstępnej koncepcji oczekujemy do 20 września 2022r..

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań dla poszczególnych miejscowości. W celu usprawnienia przebiegu zebrania prosimy o wcześniejsze przygotowanie numeru działki. Ponadto informujemy, iż po zakończonym spotkaniu wyznaczono czas 14 dni na ewentualne zgłaszanie uwag do projektów MPZP. Zgłoszenia przyjmowane będą jedynie na piśmie (tradycyjnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ). Szczegółowych informacji udziela Inspektor ds. planowania przestrzennego pod numerem telefonu 12 289 70 88.

 

Harmonogram kolejnych spotkań:

 

 

 

Wersja XML